A Structural Anlysis of the Sermon on the Mount
Tác giả: Andreij Kodjak
Ký hiệu tác giả: KO-A
DDC: 226.9 - Bài giảng trên núi
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008607
Nhà xuất bản: Walter de Gruyter & Co., Berlin
Năm xuất bản: 1986
Khổ sách: 22
Số trang: 231
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích