Hiến chương Nước Trời
Phụ đề: Bài giảng trên núi - Kinh lạy Cha
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Thế Thuấn
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 226.9 - Bài giảng trên núi
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000684
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 206
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000686
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 234
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010464
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 206
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích