The divine pity
Phụ đề: A study in the social implications of the beatitudes
Tác giả: Gerald Vann, OP
Ký hiệu tác giả: VA-G
DDC: 232 - Chúa Giêsu và gia đình Ngài - Kitô học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003746
Nhà xuất bản: Image Books - New York
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 21
Số trang: 200
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích