The Divine Pity
Phụ đề: A Study in the Social Implications of the Beatitudes
Tác giả: Gerald Vann, OP
Ký hiệu tác giả: VA-G
DDC: 226.9 - Bài giảng trên núi
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003746
Nhà xuất bản: Image Books - New York
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 21
Số trang: 200
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích