Đường dài hạnh phúc
Phụ đề: Những người được chúc phúc theo Tin mừng thánh Mátthêu
Tác giả: Giuse Nguyễn Cao Luật, OP
Ký hiệu tác giả: NG-L
DDC: 226.9 - Bài giảng trên núi
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010827
Nhà xuất bản: Học viện Đa Minh
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 243
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục 6
Lời tựa 8
Tin mừng theo thánh Matthêu  13
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ 24
Những người muốn nên nghèo 34
Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an 46
Những người sầu khổ 55
Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp 67
Những con người trở nên hiền lành 76
Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng 87
Những người đói khát 96
Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương 107
Những người có lòng từ bi 114
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa 127
Những người trong sạch 139
Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa 152
Những người xây dựng hòa bình 162
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước trời là của họ 175
Những người bị khai trừ 192
Những người sống với Đức Giêsu 207
Các mối phúc thời nay 216
Phúc cho người 226
Đức Maria người nữ của các mối phúc 228
Câu hỏi thảo luận 240