Phúc thay! Tám mối phúc thật
Tác giả: Lm. Nguyễn Ngọc Thế, SJ
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 226.9 - Bài giảng trên núi
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007399
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 891
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007431
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 891
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời dẫn nhập  13
Mở đầu  
Các Mối Phúc trong Bài Giảng Trên Núi  21
Sơ lược về các mối phúc  37
Phần 01: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ  
Một vài thuật ngữ  102
Bước suy niệm Mối phúc thứ nhất về người nghèo khó  110
Hướng nhìn Chúa Giêsu  126
Phần 02: Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp  
Từ ngữ hiền lành  174
Bước suy niệm Mối Phúc về người hiền lành  182
Hướng nhìn lên Chúa Giê-su, Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng   
Được Đất Hứa làm gia nghiệp  223
Phần 03: Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an  
Từ ngữ sầu khổ và buồn phiền  230
Suy niệm về mối phúc dành cho những người sầu khổ  235
Hướng nhìn lên Chúa Giê-su  
Vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an  287
Phần 04: Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng  
Một vài thuật ngữ  290
Suy niệm Mối Phúc khát khao sự Công Chính  293
Hướng nhìn Giê-su, Đấng sống thánh ý Thiên Chúa  303
Phần 05: Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương   
Thuật ngữ thương xót  319
Sứ điệp lòng thương xót trong Cựu Ước  325
Sứ điệp của Chúa Giê-su về lòng thương xót của Thiên Chúa  350
Lòng thương xót của Thiên Chúa và hành trình Đức Tin của chúng ta  393
Phần 06: Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa  
Vài hàng sơ lược về từ ngữ trái tim  553
Suy niệm về trái tim trong sạch  656
Thêm một vài tâm tình và một số câu hỏi  632
Phần 07: Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa  
Một vài yếu tố quan trọng  641
Tinh thần hòa bình trong Thánh kinh  655
Sứ vụ rao giảng và xây dựng hòa bình của các tín hữu  672
Người xây dựng hòa bình được gọi là con Thiên Chúa  774
Phần 08: Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.  
Các yếu tố căn bản  781
Hướng nhìn Đức Ki-tô, Đấng Công Chính bị bách hại  791
Những câu hỏi và tâm tình dành cho chúng ta  849
Lời kết  
Tài liệu tham khảo  859
Mục lục