Tám mối phúc thật
Tác giả: Lm. Jaques Dupont, OSB
Ký hiệu tác giả: DU-J
Dịch giả: Lm. Thiện Cẩm
DDC: 226.9 - Bài giảng trên núi
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002368
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 152
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
THAY LỜI GIỚI THIỆU 7
PHÚC THAY…! NHỮNG HẠNH PHÚC NÀO? 11
CÁC MỐI PHÚC TRƯỚC KHI CÓ SÁCH TIN MỪNG 19
I.Những mối phúc liên quan đến người nghèo 22
II.Bị ngược đãi vì Đức Kitô 43
KẾT LUẬN 52
I.Ba mối phúc đầu 52
II.Mối phúc cuối cùng 54
CÁC MỐI PHÚC THEO THÁNH LUCA 56
I.Phúc thay anh em 56
II."Khốn thay các ngươi" 65
CÁC MỐI PHÚC THEO THÁNH MÁT-THÊU 85
I.Phúc thay những ai nghèo khó trong tinh thần và những aic hiền hòa 95
II.Phúc thay ai xót thương người và xây dựng hòa bình 110
III.Phúc thay ai có lòng trong sạch vì họ sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa 120
THÔNG ĐIỆP CỦA CÁC MỐI PHÚC 143
I.Các mối phúc trước khi có sách Tin Mừng 143
II.Các mối phúc của Luca 147
III.Các mối phúc của Mát-thêu 148
MỘT LỜI MỜI GỌI TỚI HẠNH PHÚC - MỘT TÔN GIÁO CỦA HY VỌNG 151