Thuyết hiện sinh là một thuyết nhân bản
Tác giả: Jean Paul Sartre
Ký hiệu tác giả: SA-J
Dịch giả: Đinh Hồng Phúc
DDC: 142.78 - Triết học hiện sinh theo các triết gia
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008115
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 174
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008116
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 174
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Hoàn cảnh bài thuyết trình 7
Thuyết hiện sinh là một nhân bản thuyết 19
Thảo luận 91
Niên biểu Jean Paul Sartre 123
Lời bạt “tồn tại” và “dấn thân”: Hai nẻo đường của thuyết nhân bản 133
Bảng chỉ mục 175