Lecon sur l'existentialisme ses formes principales
Tác giả: Roger Verneaux
Ký hiệu tác giả: VE-R
DDC: 142.78 - Triết học hiện sinh theo các triết gia
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016137
Nhà xuất bản: Chez Pierre Téqui
Khổ sách: 21
Số trang: 227
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích