Triết học hiện sinh. Hiện hữu tha nhân với Gabriel Marcel
Tác giả: Đặng Phùng Quân
Ký hiệu tác giả: DA-Q
DDC: 142.78 - Triết học hiện sinh theo các triết gia
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005646
Nhà xuất bản: An Tiêm
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 20
Số trang: 191
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005795
Nhà xuất bản: An Tiêm
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 20
Số trang: 191
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005796
Nhà xuất bản: An Tiêm
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 20
Số trang: 191
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005797
Nhà xuất bản: An Tiêm
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 20
Số trang: 191
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005798
Nhà xuất bản: An Tiêm
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 20
Số trang: 191
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thay lời vào sách 5
Chương I: Luận đề về tha nhân 7
Chương II: Thế giới đổ vỡ 45
Chương III: Hiện thân với tha nhân 69
Chương IV: Công chính ngôi hai 89
Chương V: Siêu hình học cảm thông 129
Chương VI: Trông cậy tuyệt đối 155
Thay phần kết luận 173