Kẻ phản Kitô
Phụ đề: Thử đưa ra một phê bình Kitô giáo
Tác giả: Friedrich Nietzsche
Ký hiệu tác giả: NI-F
DDC: 142 - Triết học phê phán
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006135
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 20
Số trang: 185
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006136
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 20
Số trang: 185
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007389
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 20
Số trang: 185
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích