Kính sợ và run rẩy
Tác giả: Søren Kierkegaard
Ký hiệu tác giả: KI-S
Dịch giả: Nguyễn Nguyên Phước
DDC: 142.78 - Triết học hiện sinh theo các triết gia
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010659
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 309
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010660
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 309
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đọc Abraham - Giới thiệu bản dịch Kính sợ và Run rẩy của Soren Kiekegaard 5
Lời giới thiệu của người dịch 25
Kính sợ và Run rẩy 49
Tựa 53
Dạo khúc 63
Khúc tụng ca cho Abraham 73
Những luận đề 93
Tâm can đề tựa 95
Luận đề I: Liệu có tồn tại một sự đình bỏ có tính mục đích luận đối với luân lý hay không? 157
Luận đề II: Liệu có tồn tại một bổn phận tuyệt đối với Thượng đế hay không? 189
Luận đề III: Liệu Abraham có thể biện hộ được về mặt luân lý khi che dấu mục đích của mình cho Sarah, Eleazar và Isaac biết hay không? 219
Bạt 303