Những chủ đề triết hiện sinh
Tác giả: E. Mounier
Ký hiệu tác giả: MO-E
Dịch giả: Thụ Nhân
DDC: 142.78 - Triết học hiện sinh theo các triết gia
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005681
Nhà xuất bản: Nhị Nùng
Năm xuất bản: 1970
Khổ sách: 21
Số trang: 192
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005682
Nhà xuất bản: Nhị Nùng
Năm xuất bản: 1970
Khổ sách: 21
Số trang: 192
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005683
Nhà xuất bản: Nhị Nùng
Năm xuất bản: 1970
Khổ sách: 21
Số trang: 192
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005705
Nhà xuất bản: Nhị Nùng
Năm xuất bản: 1970
Khổ sách: 21
Số trang: 192
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007169
Nhà xuất bản: Nhị Nùng
Năm xuất bản: 1970
Khổ sách: 21
Số trang: 192
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 3
I. Thuyết đề về sự bừng tỉnh triết lý 10
Thuyết đề II: Quan niệm bi thiết về cuộc sống của con người 35
Triết đề 1: Sự bất tất của cuộc sống con người 36
Triết đề 2: Sự bất lực của lý trí 40
Triết đề 3: Sự nhảy vọt của con người 44
Triết đề 4: Sự vong thân 54
Triết đề 5: Đời người có hạn, thần chết lại vội vã 57
Triết đề 6: Sự cô lập và sự bí mật 62
Triết đề 7:  Sự cô độc và sự bí mật 62
Triết đề 8: Sự hư vô 66
II. Thuyết đề về sự hoán cải cá nhân  
Cuộc sống đã mất 77
Cuộc sống đã tái chinh phục được 89
III. Thuyết đề về sự tham gia 94
IV. Tha nhân 111
V. Đời sống dám liều 135
VI. Cuộc sống và chân lý 161
VII. Thực thể ở giữa chúng ta 174