Chủ nghĩa hiện sinh: Lịch sử, sự hiện diện ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 142.78 - Triết học hiện sinh theo các triết gia
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005700
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 225
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005701
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 225
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005713
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 225
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005758
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 225
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương 1: Sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa hiện sinh 5  
I. Điều kiện lịch sử - xã hội 5  
II. Các nhà triết học hiện sinh 20  
Chương 2: Triết học hiện sinh 54  
I. Hiện tượng học 55  
II. Quy giản triết học 57  
III. Quy giản bản chất 58  
IV. Quy giản hiện tượng học 62  
V. Vấn đề trung tâm của chủ nghĩa hiện sinh: con người như một nhân vị 77  
VI. Các phạm trù xoay quanh vấn đề trung tâm của chủ nghĩa hiện sinh 97  
Chương 3: Sự hiện diện của triết học hiện sinh ở Việt Nam 133  
I. Chủ nghĩa hiện sinh ở Miền Nam Việt Nam trong những thập niên 60 -70 133  
II. Chủ nghĩa hiện sinh hiện diện trong văn học Việt Nam hiện nay 162  
Kết luận 209  
Tài liệu tham khảo 209