Lịch sử Giáo hội Công giáo
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Trinh
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 270 - Lịch sử Giáo Hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003100
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 235
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014005
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 250
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 5
I. Đối tượng 5
II. Phần vụ và phương pháp 12
III. Cách viết lịch sử Giáo hội 14
Phụ lục 23
IV. Chia thời đại và tương quan 30
Giai đoạn 1 33
Giai đoạn 2 36
Giai đoạn 3 40
Giai đoạn 4 44
PHẦN I: GIÁO HỘI TRONG VĂN HÓA HY LẠP 51
Giai đoàn 1: Giáo hội trong vùng văn hóa Hy La 52
I. Môi trường 52
II. Cuộc chuẩn bị và môi trường 114
III. Chúa Giêsu, Giáo đoàn tiên khởi, Thánh Phaolô 120
IV. GIáo hội và nhà nước 148
V. Hộ giáo 153
Giai đoạn 2: Giáo hội trong đế quốc La Mã được Kitô hóa 175
I. Khúc quang của giáo hội từ thời Constamtin 175
II. Đời sống tinh thần và văn hóa của Giáo hội 182
III. Tám Công đồng chung tiên khởi 202