L'Église des pauvres
Phụ đề: Interpellation des riches
Tác giả: Many Authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 270 - Lịch sử Giáo Hội
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016453
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 18
Số trang: 318
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích