Tân lịch sử Giáo hội: Từ nguồn gốc cho đến thánh Grégoire cả
Phụ đề: Từ xuất xứ cho đến cuối thế kỷ III (-300)
Nguyên tác: Nouvelle Historis de l'Église
Tác giả: Jean Daniélou
Ký hiệu tác giả: DA-J
Dịch giả: Nhiều dịch giả
DDC: 270 - Lịch sử Giáo Hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: C1- A
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002207
Nhà xuất bản: Giáo xứ Việt Nam (Paris)
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 364
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở 7
Dẫn nhập đại cương 16
Chữ viết tắt 43
Tựa 49
Chương I: Giáo hội Nguyên Thủy 51
Chương II: Giáo hội Ngoài thành Jerusalem 72
Chương III: Cuộc khủng hoảng Do thái Kitô 90
Chương IV: Ephèsè - Edesse - Roma 106
Chương V: Những xuất xứ của Thuyết Ngộ Đạo 128
Chương VI: Những phong tục và hình ảnh Do Thái - Kitô 144
Chương VII: Giáo hội và Đế Quốc 162
Chương VIII: Tà giáo và Chính giáo 184
Chương IX: Cộng đồng Kitô 208
Chương X: Thành phố Alexandrie 226
Chương XI: Tây phương dưới đời nhà Sévère 241
Chương XII: Xã hội Kitô ở thế kỷ III 273
Chương XIII: Origène - Mani - Cyprien 306
Chương XIV: Giai đoạn cuối thế kỷ III 338