Trên đường lữ thứ trần gian
Tác giả: Thiên Ân
Ký hiệu Tác giả: TH-A
DDC: 270 - Lịch sử, địa lý, con người có liên quan tới Kitô giáo, lịch sử Giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001127
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 206
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mở đầu 5
LỊCH SỬ CÁC NĂM THÁNH 7
I.Năm Thánh trong Cựu Ước và Tân Ước 7
II.Sáu năm Thánh thời Trung Cổ 8
III.Mười ba Năm Thánh thời hiện đại (1453 - 1789) 11
IV.Năm Năm Thánh thời đương đại (thế kỷ XIX và thế kỷ XX) 14
V.Năm Thánh 2000 20
VI.Các Năm Thánh ngoại lệ 27
VII.Tóm tắt 31
HÀNH HƯƠNG ROMA 35
I.Suốt 2000 năm qua, Kitô hữu không ngừng hành hương Roma 35
II.Từ Ga cuối cùng đến đường Hòa Giải, qua đường Quốc Gia 37
III.Thành Vaticanô 40
IV.Từ cửa Nhân Dân đến quảng trường Vênisia, điện Capitôla và Forum 41
Đường Thánh Gioan Latêranô, đến Thánh Lôrensô và Pariôli 46
VI.Từ đồi Esquinila đến điện Quirinalê và đường Namentana 50
VII.Từ đền Thánh Gioan Latêranô đến Hang Toại Đạo Thánh Calixtô 56
VIII.Từ đồi Gianiculô đến Vương Cung Thánh Đường Thánh Maria Transtêvêrê 58
IX.Trung tâm Roma 60
X.Đồi Aventina 65
XI.Các vùng phụ cận Roma 67
XII.Các nhà thơ tước hiệu của các Đức Hồng Y Việt Nam 69
HÀNH HƯƠNG THÁNH ĐỊA 73
I.Hai ngàn năm hành hương Thánh Địa 73
II.Từ Giáppha (Jaffa) tới Giêrusalem 76
III.Mộ Thánh 77
IV.Đường Thánh Giá 82
V.Các đền Hồi giáo 87
VI.Núi Sion Kitô giáo 89
VII.Thánh Têphanô và Thánh nữ Anna 94
VIII.Thung lũng Cedron (còn gọi là thung lũng Nhà Vua) 96
IX.Một tuần hành hương Thánh Địa 99
CÁC THÁNH TÍCH VỀ CUỘC THƯƠNG KHÓ 105
I.Cuộc Thương Khó dưới ánh sáng khoa học 105
II.Cây Thánh Giá và Khăn Liệm 112
III.Các thánh tích khác 121
CÁC NHÀ THỜ CHÁNH TÒA 125
I.Từ nhà thờ đan viện đến nhà thờ chánh tòa 125
II.Những bàn tay xây dựng 126
III.Kiến trúc Roman 127
IV.Nghệ thuật Gotích 127
ĐỨC MẸ LA VANG 131
I.Đức Mẹ La Vang với người Công Giáo Việt Nam 131
II.Người Công Giáo Việt Nam với Đức Mẹ La Vang 136
GIÁO HỘI CÔNG GIÁO 2000 NĂM LỊCH SỬ 147
I.Thời Thượng Cổ 147
II.Thời Trung Cổ 148
1.Đầu thời Trung Cổ 149
2.Thời Trung Cổ đích thật 150
3.Cuối thời Trung Cổ (1350 - 1453) 151
III.Thời kỳ hiện đại (1453 - 1789) 152
1.Chủ nghĩa nhân bản 152
2.Cách mạng Tin Lành 154
3.Cuộc canh tân Công giáo (1522 - 1622) 158
4.Thời Cổ Điển 165
IV.Thời Đương Đại (1789 đến nay) 167
1.Thời cách mạng (1789 - 1870) 167
2.Thời Chiến đấu vì Thiên Chúa (1870 - 1939) 173
3.Thời các tông đồ mới (1939 - 1978) 182
BA LỄ THƯỜNG 191