Mélanges Littéraires
Phụ đề: Extraits des pères Latins Ouvrage Posthume
Tác giả: M. S. Gorini
Ký hiệu Tác giả: GO-M
DDC: 270 - Lịch sử, địa lý, con người có liên quan tới Kitô giáo, lịch sử Giáo hội
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T3,4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011986
Nhà Xuất bản: on souscrit a avignon
Năm Xuất bản: 1869
Khổ sách: 21
Số trang: 613
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích