Ces Chrestiens, nos frères
Tác giả: Daniel Rops
Ký hiệu Tác giả: RO-D
DDC: 270 - Lịch sử, địa lý, con người có liên quan tới Kitô giáo, lịch sử Giáo hội
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010953
Nhà Xuất bản: Fayard
Năm Xuất bản: 1965
Khổ sách: 17
Số trang: 796
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích