Tân lịch sử Giáo hội: Kỷ nguyên ánh sáng và cách mạng phục hưng (1915 -1848)
Phụ đề: Kỷ nguyên ánh sáng và các cuộc cách mạng (1715 -1800); Công cuộc phục hưng (1800 -1848)
Nguyên tác: Nouvelle Historis de l'Église
Tác giả: L.-J.Rogier, G. De Bertier de Sanvigny
Ký hiệu Tác giả: JR-L
Dịch giả: Nhiều dịch giả
DDC: 270 - Lịch sử, địa lý, con người có liên quan tới Kitô giáo, lịch sử Giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010905
Nhà Xuất bản: Giáo xứ Việt Nam (Paris)
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 822
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CUỐN IV A  
Lời mở 7
Chương I: Tôn giáo và ánh sáng 15
Chương II: Tòa thánh ở thế kỷ XVIII 53
Chương III: Những biến chuyển về thuyết thượng tôn giám mục đoàn 111
Chương IV: Lý thuyết và sự sống 141
Chương V: "Aufklarung" Công giáo 179
Chương VI: Giáo hội và cách mạng 211
Chương VII: Âu Châu phát tán 251
Chương VIII: Tây Bán Âu 275
Chương XI: Giáo hội cận đông 301
Chú giải 341
Thư mục 363
CUỐN IV B  
Lời dẫn nhập 446
Chương I: Giáo hoàng và hoàng đế 457
Chương IIL: Quyền chức và quốc gia của giáo hoàng từ 1814 đến 1846 491
Chương IV: Nước Pháp và các nước La tinh 513
Chương V: Bắc Âu và các đảo Anh 535
Chương VI: Trung Âu và Đông Âu 563
Chương VII: Giáo hội Mỹ Châu 595
Chương VIII: Tư tưởng Công giáo từ 1800 đến 1846 629
A. Sự sống lại của sức mạnh tinh thần 663
B. Giáo hội tại Cận Đông (1800-1846) 707
Lịch sử biên niên 739
Phụ lục phân tích 749
CÁC BẢN ĐỒ  
Các phân giới của Giáo hội Âu Châu vào thế kỷ XVIII 33
Các lãnh thổ của Giáo hội vào thế kỷ XVIII 63
Các tổng giáo phận Ý vào thế kỷ XVIII 76
Các giám thu của Paraguay 149
Các phân giới của Giáo hội Đông Nam Á Châu 156
Các Tổng giáo phận và giáo phận của Nam Mỹ Châu 277
Các tổng giáo phận và giáo phận của Bắc Mỹ Châu 287
Đế quốc Ottoman và các Giáo hội Cận Đông 319
Các giáo phận Pháp trước cách mạng 465
Các giáo phận Pháp sau thỏa ước 1801 485
Tương giao giữa Giáo hội và quốc gia tại Âu Châu sai hội nghị Vienne 523
Tổ chức của Giáo hội trong lãnh thổ liên bang Đức (khoảng 1830) 567
Tương giao giữa Giáo hội và quốc gia ở Thụy Sỹ sau 1815 589
Các Tổng giáo phận và giáo tỉnh Gia Nã Đại và Hiệp Chủng Quốc cho đến khoảng 1850 607
Các miền truyền giáo tại Phi Châu trong tiền bán thế kỷ XIX 687