Lịch sử Giáo hội Công giáo
Tác giả: Lm. Bùi Đức Sinh, OP
Ký hiệu Tác giả: BU-S
DDC: 270 - Lịch sử, địa lý, con người có liên quan tới Kitô giáo, lịch sử Giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000857
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 549
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0010733
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 549
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu của Đức Cha Hoàng Văn Đoàn O.P 5
LỜI TỰA 7
Chương Một: GIÁO HỘI THỜI SỨ ĐỒ (T.k. I) 10
I. Giáo hội thời nguyên thủy ở Palestina 12
II. Thánh Phaolô Trên đường Truyền giáo 22
và hoạt động của các tông đồ khác 38
IV. Một đức tin, một phượng tự, một quyền bính 53
Chương Hai: GIÁO HỘI THỜI TỬ ĐẠO (t.k. I-IV) 68
I. Đế quốc Roma chống lại Tin Mừng 70
II. Đế quốc tiếp tục bách hại Giáo hội 80
III. Cờ Thánh giá trên đế quốc Roma 97
Chương Ba: GIÁO HỘI ĐỐI PHÓ VỚI CÁC GIÁO PHÁI (t.k. II-VI) 109
I. Những giáo phái thế kỷ II-IV 112
II. Giáo phái Arius và đại Công đồng Nicea 126
III. Những llạc thuyết về Ngôi Hai Nhập Thể 140
Chương Bốn: CÁC THÁNH GIÁO PHỤ VÀ VĂN SĨ CÔNG GIÁO (t.k. II-VIII) 151
I. Các Nhà hộ giáo và minh Giáo 154
II. Các Thánh giáo phụ Hy Lạp 168
III. Các thánh giáo phụ La tinh 181
IV. Các thánh Giáo phụ thời suy mạt 193
Chương Năm: GIÁO HỘI CẢM HỎA MAN DÂN (t.k. V-VII) 203
I. Man dân xâm lăng đế quốc Tây phương 205
II. Thái độ của Giáo Hội đối với Man dân 216
III. Công cuộc cảm hóa Man dân 225
Chương Sáu: SỰ NGHIỆP CÁC DÒNG TU THỜI TRUNG CỔ (t.k. VII-XII) 236
I. Bậc tu hành thời Thượng cổ 238
II. Công cuộc truyền giáo của các dòng tu 246
III. Hoại động trần gian của các đan viện 259
IV. Nhũng cải cách và tiến triển của các dòng tu 266
Chương Bảy: CỘNG TÁC ĐẠO ĐỜI GIỮA THẦN QUYỀN VÀ THẾ QUYỀN (t.k. VIII-XIII) 272
I. Giáo hội và nhà Carolingien 274
II. Giáo hội và chế độ phong kiến 286
III. Giáo hội và Giáo hoàng tiến tới độc lập 296
Chương Tám: HỒI GIÁO, LY GIÁO ĐÔNG PHƯƠNG VÀ BINH THÁNH GIÁ (t.k. VII - XIII ) 312
I. Kitô giáo với Hồi giáo 314
II. Giáo hội Công giáo Đông Phương 324
III. Giáo hội thời Binh Thánh Giá 337
Chương Chín: GIÁO HỘI THỜI HOÀNG KIM VĂN MINH TRUNG CỔ (t.k. XII-XIII) 355
I. Tổ chức giáo quyền 357
II. Các dòng tu 367
III. Phụng vụ, nghệ thuật, văn hóa 381