Về nguồn. Nguồn gốc Kitô giáo và thời các Tông đồ
Tác giả: Phan Tấn Thành
Ký hiệu Tác giả: PH-T
DDC: 270 - Lịch sử, địa lý, con người có liên quan tới Kitô giáo, lịch sử Giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: P1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008694
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 500
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008789
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 500
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục 5
Lời nói đầu 9
PHẦN I: NGUỒN GỐC KITÔ GIÁO  
CHƯƠNG I: KHUNG CẢNH TÔN GIÁO VÀ XÃ HỘI THỜI ĐỨC GIÊSU 15
Mục 1: Quá khứ và hy vọng của Israel: Những quan niệm về ơn cứu rỗi 16
Mục 2: Đời sống tôn giáo và chính trị 20
CHƯƠNG II: NGUỒN SỬ LIỆU VỀ CUỘC ĐỜI ĐỨC GIÊSU 27
Mục 1: Các nguồn ngoài Kitô giáo 28
Mục 2: Các nguồn Kitô giáo – Tân ước 32
Mục 3: Lai lịch và gia thế của Đức Giê su 49
CHƯƠNG III: SỨ VỤ CỦA ĐỨC GIÊSU 63
Sứ điệp căn bản: Nước Thiên Chúa 64
Mục 1: Lời giảng của Đức Giê su 74
Mục 2: Những cuộc tiếp xúc của Đức Giê su 86
Mục 3: Giáo huấn luân lý của Đức Giê su 102
Mục 4: Phản ứng đối với lời giảng của Đức Giê su 120
Mục 5: Đức Giê su lên Giêrusalem  137
CHƯƠNG IV: CUỘC TỬ NẠN CỦA ĐỨC GIÊSU 145
Mục 1: Bữa Tiệc ly 146
Mục 2: Cuộc Tử nạn 151
CHƯƠNG V: CUỘC PHỤC SINH CỦA ĐỨC GIÊSU 173
Mục 1: Những chứng tích về biến cố Đức Kitô phục sinh 178
Mục 2: Những hậu quả của biến cố Đức Kitô phục sinh 194
PHẦN II: THỜI CÁC TÔNG ĐỒ  
Nhập đề 217
CHƯƠNG I: BỐI CẢNH TÔN GIÁO VÀ CHÍNH TRỊ CỦA ĐẾ QUỐC RÔMA 227
Mục 1: Bối cảnh tôn giáo 228
Mục 2: Bối cảnh chính trị 239
CHƯƠNG II: NHỮNG NGUỒN SỬ LIỆU VỀ HỘI THÁNH TIÊN KHỞI 243
Mục 1: Các tác phẩm của Phaolô 245
Mục 2: Tông đồ Công vụ 256
Mục 3: Các tác phẩm còn lại của Tân ước 259
CHƯƠNG III: SỰ BÀNH TRƯỚNG CỦA KITÔ GIÁO 261
Mục 1: Hoạt động của các Tông đồ 262
Mục 2: Sự bành trướng của Kitô giáo 276
CHƯƠNG IV: TỔ CHỨC NỘI BỘ CỦA HỘI THÁNH TIÊN KHỞI 283
Mục 1: Những yếu tố cấu thành Hội thánh 284
Mục 2: Các dịch vụ trong Hội thánh 289
Mục 3: Sự hình thành những cơ quan điều khiển cộng đoàn 300
Mục 4: Linh ân và đặc sủng 313
Mục 5: Hội thánh duy nhất và đa dạng 326
Mục 6: Những lục đục trong cộng đoàn 332
CHƯƠNG V: HIỆP THÔNG TRONG NIỀM TIN 343
Mục 1: Các hình thức giảng thuyết 343
Mục 2: Giáo huấn của thánh Phaolô 351
Mục 3: Giáo huấn của thánh Gioan 381
CHƯƠNG VI: ĐỒNG TÂM CẦU NGUYỆN 399
Mục 1: Đời sống cầu nguyện của các Kitô hữu tiên khởi 405
Mục 2: Các bí tích 419
Mục 3: Các hành vi phụng tự khác 430
CHƯƠNG VII: DUY TRÌ MỐI DÂY YÊU THƯƠNG 439
Mục 1: Giáo huấn luân lý của thánh Phaolô 444
Mục 2: Con người với Thiên Chúa 448
Mục 3: Đời sống gia đình và xã hội 458
KẾT LUẬN: QUY CHUẨN CỦA THỜI CÁC TÔNG ĐỒ 471
Phụ lục  
Tiểu sử các Thánh Tông đồ 489
Sự bành trướng của Kitô giáo 496
Thư tịch 498