Eusebius' Ecclessiastical History
Tác giả: Eusebius
Ký hiệu Tác giả: EUS
Dịch giả: C.F.Cruse
DDC: 270 - Lịch sử, địa lý, con người có liên quan tới Kitô giáo, lịch sử Giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008532
Nhà Xuất bản: Hendrickson
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 22
Số trang: 477
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích