Les écrits des pères apostoliques
Tác giả: Collectif
Ký hiệu Tác giả: COLL
DDC: 270 - Lịch sử, địa lý, con người có liên quan tới Kitô giáo, lịch sử Giáo hội
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006891
Nhà Xuất bản: Cerf
Năm Xuất bản: 1963
Khổ sách: 18
Số trang: 494
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích