Les constitutions apostoliques
Tác giả: Marcel Metzger
Ký hiệu Tác giả: ME-M
DDC: 270 - Lịch sử, địa lý, con người có liên quan tới Kitô giáo, lịch sử Giáo hội
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006875
Nhà Xuất bản: Cerf
Năm Xuất bản: 1985
Khổ sách: 20
Số trang: 356
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích