Ordonner la fraternité
Phụ đề: Pouvoir d'innover et retour à l'ordre dans l'Église ancienne
Tác giả: Alexandre Faivre
Ký hiệu Tác giả: FA-A
DDC: 270 - Lịch sử, địa lý, con người có liên quan tới Kitô giáo, lịch sử Giáo hội
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006868
Nhà Xuất bản: Cerf
Năm Xuất bản: 1992
Khổ sách: 22
Số trang: 555
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích