Về nguồn. Nguồn gốc Kitô giáo
Tác giả: Phan Tấn Thành
Ký hiệu Tác giả: PH-T
DDC: 270 - Lịch sử, địa lý, con người có liên quan tới Kitô giáo, lịch sử Giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006710
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 274
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006711
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 274
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006728
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 274
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010410
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 274
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
CHƯƠNG I: KHUNG CẢNH TÔN GIÁO VÀ XÃ HỘI THỜI ĐỨC GIÊSU 13
Mục 1: Quá khứ và hy vọng của Israel: Những quan niệm về ơn cứu rỗi 15
Mục 2: Đời sống tôn giáo và chính trị 21
CHƯƠNG II: NGUỒN SỬ LIỆU VỀ CUỘC ĐỜI ĐỨC GIÊSU 27
Mục 1: Các nguồn ngoài Kitô giáo 28
Mục 2: Các nguồn Kitô giáo – Tân ước 34
Mục 3: Lai lịch và gia thế của Đức Giê su 56
CHƯƠNG III: SỨ VỤ CỦA ĐỨC GIÊSU 71
Sứ điệp căn bản: Nước Thiên Chúa 72
Mục 1: Lời giảng của Đức Giê su 87
Mục 2: Những cuộc tiếp xúc của Đức Giê su 103
Mục 3: Giáo huấn luân lý của Đức Giê su 124
Mục 4: Phản ứng đối với lời giảng của Đức Giê su 147
Mục 5: Đức Giê su lên Giêrusalem  170
CHƯƠNG IV: CUỘC TỬ NẠN CỦA ĐỨC GIÊSU 179
Mục 1: Bữa Tiệc ly 181
Mục 2: Cuộc Tử nạn 188
CHƯƠNG V: CUỘC PHỤC SINH CỦA ĐỨC GIÊSU 217
Mục 1: Những chứng tích về biến cố Đức Kitô phục sinh 224
Mục 2: Những hậu quả của biến cố Đức Kitô phục sinh 246