Les prophètes de l'Église contemporaine
Phụ đề: Histoire par les textes
Tác giả: Jean Lestavel
Ký hiệu Tác giả: LE-J
DDC: 270 - Lịch sử, địa lý, con người có liên quan tới Kitô giáo, lịch sử Giáo hội
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004422
Nhà Xuất bản: L'Épi
Năm Xuất bản: 1969
Khổ sách: 23
Số trang: 410
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích