Histoire universelle de l'Église catholique
Tác giả: Abbé Rohrbacher
Ký hiệu Tác giả: RO-A
DDC: 270 - Lịch sử, địa lý, con người có liên quan tới Kitô giáo, lịch sử Giáo hội
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 13
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003992
Nhà Xuất bản: Libraires Gaume Frères, Paris
Năm Xuất bản: 1851
Số trang: 600
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích