Storia della Chiesa
Phụ đề: Da san Francesco alla Chiesa Tridentina
Tác giả: Anonimo
Ký hiệu Tác giả: ANON
DDC: 270 - Lịch sử, địa lý, con người có liên quan tới Kitô giáo, lịch sử Giáo hội
Ngôn ngữ: Ý
Tập - số: Vol 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003819
Nhà Xuất bản: St. Pauls
Khổ sách: 27
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích