Tân lịch sử Giáo hội: Từ nguồn gốc cho đến thánh Grégoire cả
Phụ đề: Từ cuộc bách đạo của Dioclétien cho đến thánh Grégoire cả qua đời (303-604)
Nguyên tác: Nouvelle Historis de l'Église
Tác giả: Henri , Irénée Marrou
Ký hiệu Tác giả: HEN
Dịch giả: Nhiều dịch giả
DDC: 270 - Lịch sử, địa lý, con người có liên quan tới Kitô giáo, lịch sử Giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: C1- B
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002545
Nhà Xuất bản: Giáo xứ Việt Nam (Paris)
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 848
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I: Kitô giáo trước khi xảy ra cuộc bách đạo lớn 372
Chương II: Bắt đạo lần cuối cùng và hòa bình của Giáo hội 384
Chương III: Giáo hội vào tiền bán thế kỷ IV 395
Chương IV: Arius và Công đồng Nicée 409
Chương V: Các biến chuyển trong cuộc khủng hoảng Arius 416
Chương VI: Nguồn gốc và những phát triển đầu tiên của chế độ tu viện 473
Chương VII: Cuộc bành trướng của Kitô giáo bên ngoài thế giới Roma 452
Chương VIII: Tiến bộ của đạo Kitô trong lòng Đế quốc 467
Chương IX: Hoàng kim thời đại các Giáo phụ 478
Chương X: Đời sống Kitô ở cuối thế kỷ IV 490
Chương XI: Thời đại Kitô giáo 506
Chương I: Hố chia rẽ mở rộng giữa Đông phương và Tây phương 518
Chương II: Những cuộc tranh luận Kitô đầu tiên từ Apollinaire đến Nestoirius 527
Chương III: Từ Công đồng Ephèse (431) đến Công đồng Chalcédine (451) 536
Chương IV: Phong trào phản đối Chalcédoine 549
Chương V: Phái nhất tính và phái Tân - Chalcédoine 558
Chương VI: Số phận các Giáo hội ngoại quốc 571
Chương VII: Chế độ tu viện Đông phương trong thế kỷ V và VI 582
Chương VIII: Đế quốc Đông phương với tư cách là Đế quốc Kitô 593
Chương IX: Giáo hội và lòng đạo đức Byzance 604
Chương X: Thuyết Pélage 618
Chương XI: Phản hưởng của các xâm lăng mandi 631
Chương XII: Kết thúc thời kỳ Giáo phụ tại Tây phương 647
Chương XIII: Nền Kitô Trung cổ bắt đầu xuất hiện 671
Chương XIV: Hướng tới việc cải đạo cho Bắc Âu 692
Chú giải 706
Thư mục 728
Biên niên sử 793
Phụ lục phân tích 807