Tân lịch sử Giáo hội: Cải cách và chống cải cách (1501-1714)
Phụ đề: Chung quanh phong trào cải cách
Nguyên tác: Nouvelle Historis de l'Église
Tác giả: Hermann Tuchle, C. A. Bouman, Jacques le Brun
Ký hiệu Tác giả: TU-H
Dịch giả: Nhiều dịch giả
DDC: 270 - Lịch sử, địa lý, con người có liên quan tới Kitô giáo, lịch sử Giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: C3 - A
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002216
Nhà Xuất bản: Giáo xứ Việt Nam (Paris)
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 428
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở 5
Chương I: Tây Ban Nha và Công giáo tính Giáo hội 15
Chương II: Khủng hoảng ngay trước ngưỡng cửa thời cách mạng 33
Chương III: Cải cách là sự nghiệp của Luther và vận mạng của Âu châu 77
Chương IV: Trả lời và chống kháng các sứ mạng mới và Công đồng Trente 175
tự vệ (chống Cải cách) 261
Chương VI: Thiên Chúa giáo và con người vào cuối thế kỷ XVI 321
giáo và nền thần học hỗn tạp, những toan tính hợp nhất 357