Tân lịch sử Giáo hội: Thời Trung cổ (600-1500)
Phụ đề: Từ năm 600 đến năm 1198
Nguyên tác: Nouvelle Historis de l'Église
Tác giả: M. D. Knowles, D. Obolensky
Ký hiệu Tác giả: KN-M
Dịch giả: Nhiều dịch giả
DDC: 270 - Lịch sử, địa lý, con người có liên quan tới Kitô giáo, lịch sử Giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: C2 - A
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002208
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 454
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nhắn 3
Lời mở 15
Chương I: Chín thế kỷ Giáo hội 15
PHẦN THỨ NHẤT: 604 - 1048 21
Chương II: Phúc âm hóa Âu châu 23
Chương III: Byzance và các Giáo hội Đông Âu 37
Chương IV: Các Giáo hội miền Tây Âu 51
Chương V: Các cuộc thăng trầm của ngôi giáo hoàng 95
Chương VI: Nguồn mạch quyền bính 115
Chương VII: Giáo hội Byzantin 131
Chương VIII: Roma và Constantinople 167
Chương IX: Các thế kỷ dòng tu,1 181
Chương X: Nền thần học, 600 - 1050 201
Chương XI: Bộ Giáo luật từ Denys La Petit đến Yves de Chartres 215
Chương XII: Việc phụng tự công khai và lòng mộ đạo 227
Chương XIII: Nền văn hóa Kitô Tây phương 241
PHẦN THỨ HAI: 1049 - 1198 253
Chương XIV: Công trình cải cách của Đức Grégoire 255
Chương XV: Các thế kỷ dòng tu,2 285
Chương XVI: Giáo hội ở thế kỷ XII 309
Chương XVII: Những cơ cấu của Giáo hội Trung cổ 347
Chương XVIII: Khoa thần học (1050 - 1216) 369
Chương XIX: Tư tưởng thời Trung cổ (1000 - 1200) 387
Chương XX: Đời sống thiêng liêng, I 397
Chương XXI: Tôn giáo của giáo dân 409
Chương XXII: Nền văn chương ở thế kỷ XI và XII 421
Chương XXIII: Nghệ thuật và âm nhạc (600 - 1150) 433