Chúa Giêsu và Giáo hội
Phụ đề: Lịch sử Giáo hội Công giáo
Tác giả: Lm. Hồng Phúc, CSsR
Ký hiệu Tác giả: HO-P
DDC: 270 - Lịch sử, địa lý, con người có liên quan tới Kitô giáo, lịch sử Giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001655
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 488
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời dẫn nhập 5
Phần 1: Giáo hội thời phôi thai 9
Phần 2: Giáo hội thời Trung cổ 67
Phần 3: Giáo hội thời cải cách 131
Thế kỷ XIX: Giáo hội thời cận đại 245
Phụ lục 1: Các vị Giáo hoàng trong Giáo hội 363
Phụ lục 2: Các Công đồng chung và Thượng hội đồng trong lịch sử 421
Phụ lục 3: Lược sử Giáo hội Công giáo Việt Nam (1533-2004) 443
Phụ lục 4: Một số văn kiện quan trọng của Giáo hội Việt Nam 481
Mục lục 489