Legio Marie
Phụ đề: Thủ bản chính thức của Legio Marie
Tác giả: Frank Duff
Ký hiệu tác giả: DU-F
DDC: 267 - Các hội đoàn Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001234
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 503
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009231
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 503
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010902
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 503
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương 1- Danh hiệu và nguồn gốc 13
Chương 2- Chủ đích 16
Chương 3- Tinh thần 18
Chương 4- Sứ vụ của Legio 19
Chương 5- Đặc điểm của lòng tôn sùng 26
Chương 6/27- Bổn phận Hội viên đối với Đức Maria 37
Chương 7/29- Hội viên với Thiên Chúa Ba Ngôi 57
Chương 8/30- Hội viên với Thánh Thể 62
Chương 9/31- Hội viên với Nhiệm thể Chúa Kitô 69
Chương 10/6- Hoạt động Tông đồ 78
Chương 11/8- Kế hoạch của Legiô Mariae 91
Chương 12/9- Mục đích bên ngoài của Legio 98
Chương 13/10- Trách vụ Hội viên 109
Chương 14/19- Praesidium 113
Chương 15/11- Kinh tuyên hứa 121
Chương 16/33- Ngành phụ tá 124
Chương 17/26- Hội viên qua đời 137
Chương 18/35- Trật tự buổi họp Praesidium 139
Chương 19/36- Hội viên với buổi họp 153
Chương 20/18- Hệ thống cố định của Legio 164
Chương 21/00- Nhà Nazaret mầu nhiệm 166
Chương 22/13- Kinh nguyện của Legio 170
Chương 23/17- Những kinh không thay đổi 176
Chương 24/12- Các Thánh bảo trợ Legio Mariae 177
Chương 25/16- Bức họa của Legio 191
Chương 26/15- Kinh Tessera 195
Chương 27/16- Vexillum - hiệu kỳ của Legio 197
Chương 28/20- Việc quản trị của Legio 199
Chương 29/21- Lòng trung thành 222
Chương 30/23- Lễ hội chính thức 225
Chương 31/22- Phát triển & tuyển mộ 234
Chương 32/7- Đề phòng luận điệu bài bác 239
Chương 33/28- Nhiệm vụ căn bản 249
Chương 34/ 32- Phận sự Ủy viên Praesidium 274
Chương 35/24- Tài chính 286
Chương 36/ 25- Praesidia đặc biệt 288
Chương 37- Khuyến dụ về công tác 298
Chương 38/34- Hiệp sĩ 336
Chương 39/38- những điều cốt yếu trong hoạt động Tông đồ của Legio 353
Chương 40/39- Hãy đi giảng Phúc Âm cho mọi loài thọ tạo 396
Chương 41/40- Đức Mến cao trọng nhất 423
1.Thư các Đức Giáo Hoàng & Thông điệp 427
2.Hiến chế Ánh Sáng Muôn Dân 433
3.Nghĩa vụ & quyền lợi của Giáo dân 437
4/1.Quân đội Rôma 440
5/2.Tổng hội Đức Maria, Nữ Vương các tâm hồn 443
6/3.Ảnh Mẹ Vô Nhiễm gọi là ảnh Phép lạ 447
7/4.Hội Môi Khôi 450
8.Dạy Giáo lý Công giáo 453
9.Hội Tiên phong hoàn toàn chay tịnh 455
10.Học hỏi về Đức Tin 456
11.Tổng hợp về Đức Maria 460