Cộng Đoàn Khôi Bình Việt Nam
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 267 - Các hội đoàn Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000529
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 134
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001195
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 134
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014862
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 134
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 7
Khôi - Bình, một vị thánh của thời đại 9
Cuộc đời Chân Phước A-Đôn Khôi Bình 11
Cương lĩnh cộng đoàn Khôi - Bình Quốc tế 26
Khôi - Bình, một đường lối nên thánh cho giáo dân 35
Những ngày lễ đặc biệt của cộng đoàn Khôi - Bình hằng năm 50
Khôi - Bình, những gia đình cùng giúp nhau sống đời kitô hữu 51
Lịch sử cộng đoàn Khôi - Bình Việt Nam 62
Nội quy Khôi - Bình Việt Nam 87
Nghi thức gia nhập Gia đình Khôi - Bình 115
Kinh gia đình Khôi - Bình 124
Bài ca Khôi - Bình Quốc tế 129
Linh ca Khôi - Bình Việt Nam 132
Phụ lục 133