Legio Mariae. Dấn thân vào lịch sử cứu rỗi
Tác giả: ĐHY. Leo Joseph Suenens
Ký hiệu tác giả: SU-L
Dịch giả: ĐGM. Phêrô Nguyễn Soạn
DDC: 267 - Các hội đoàn hoạt động tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009354
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 299
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 9
CHƯƠNG I: CHÚA THÁNH THẦN 23
1. Bản tính tình yêu Thiên Chúa 23
2. Vai trò cá biệt của Chúa Thánh Thần trong Ba Ngôi 30
3. Vai trò riêng biệt của Chúa Thánh Thần trong Giáo hội 30
4. Tôn trọng hoạt động của Thiên Chúa 36
CHƯƠNG II: ĐỨC MẸ MARIA 43
1. Sự giao kết giữa Chúa Thánh Thần và Đức Mẹ Maria 43
2. Trung thành với lời giao kết 47
3. Chúa Thánh Thần đào tạo Chúa Kitô trong ta 54
4. Đức Mẹ tác tạo Chúa Kitô trong ta 62
CHƯƠNG III: SỰ TRUNG GIAN CỦA ĐỨC MẸ MARIA 60
1. Sự trung gian hướng thượng của Đức Mẹ Maria 69
2. Sự trung gian hạ cố của Đức Mẹ đối với loài người 89
CHƯƠNG IV: KẾT HỢP VỚI ĐỨC MẸ MARIA 95
1. Con đường tuổi thơ  95
2. Kết hợp với Mẹ Maria con đường đưa ta đến Chúa  99
3. Kết hợp với Mẹ Maria, con đường thu phục nhân tâm 112
CHƯƠNG V: CAM ĐẢM TRONG CHỨC VỤ TÔNG ĐỒ 125
1. Can đảm, một nhân đức tối cần 128
2. Can đảm, một đức tính của Mẹ Maria 131
3. Can đảm, trước điều không thể làm được 135
4. Cam đảm, sự anh dũng tiềm tàng 142
CHƯƠNG VI: ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG VÀ SỨC MẠNH TRUYỀN GIÁO 147
1. Đức khiêm nhường của Mẹ Maria  147
2. Đức khiêm nhường của Legio 150
3. Sức mạnh, đức tính của người khiêm nhường 156
4. Sức mạnh và sự hoán cải quần chúng 161
CHƯƠNG VII: LÒNG THANH SẠCH VÀ SỰ TĂNG TRƯỞNG THIÊNG LIÊNG 169
1. Lòng thanh sạch trong cuộc sống tông đồ 170
2. Sự tinh tuyền của Đức Mẹ  170
3. Sự tăng trưởng của chúng ta trong Chúa Ki tô 180
4. Chúng ta trông đợi Chúa Kitô 186
CHƯƠNG VIII: CẦU NGUYỆN VÀ HOẠT ĐỘNG 195
1. Cầu nguyện 196
2. Hoạt động 212
CHƯƠNG IX: NHỮNG VIỆC TRUNG GIAN CỦA ĐỨC MẸ MARIA 233
1. Rạng đông của việc trung gian thăm viếng 234
2. Bình minh của cuộc trung gian: Chúa Thánh Thần hiện xuống 242
3. Chính ngọ của cuộc trung gian hiện tại 247
CHƯƠNG X: ĐỨC MARIA, GIÁO HỘI THẾ GIỚI 259
1. Đức Maria Giáo hội nói chung  259
2. Đức Maria và Giáo hội trog thế giới hiện đại 266
CHƯƠNG XI: DẤU THÁNH GIÁ 273
1. Đau khổ và việc tông đồ 273
2. Niềm cảm thông của Mẹ Maria 283
3. Dấu thánh giá 286
4. Sự tuyên xưng lòng tin Chúa Ba Ngôi 287