L'azione cattolica nel mondo
Tác giả: Pietro Parente
Ký hiệu tác giả: PA-P
DDC: 267 - Các hội đoàn Tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012354
Nhà xuất bản: Rome
Khổ sách: 23
Số trang: 120
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích