Thầy là con Thiên Chúa hằng sống
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 268.436 - Giáo dục người dự tòng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015387
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 68
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích