Đến với Chúa Giêsu Kitô
Phụ đề: Giáo lý dự tòng
Tác giả: Lm. Antôn Nguyễn Mạnh Đồng
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 268.436 - Giáo dục người dự tòng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009514
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 157
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu   
Lời nói đầu  
PHẦN I: TÌM ĐẾN CỘI NGUỒN  
Bài 1: Những câu hỏi 12
Bài 2: Những câu trả lời 14
Bài 3: Câu trả lời của Kitô giáo 16
Bài 4: Thánh Kinh và Thánh Truyền 18
PHẦN II: TÌM HIỂU CUỘC ĐỜI, LỐI SỐNG, VÀ GIÁO HUẤN CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ
Bài 5: Cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu Kitô 23
Bài 6: Cuộc đời ẩn dật của Chúa Giêsu Kitô 25
Bài 7: Cuộc đời công khai của Chúa Giêsu Kitô 27
Bài 8: Chúa Giêsu Kitô chịu tử hình thập giá, sống lại, về trời, và sẽ lại đến 30
Bài 9: Chúa Giêsu Kitô cử Chúa Thánh Thần đến tiếp nối người 33
Bài 10: Lối sống của Chúa Giêsu Kitô 35
Bài 11: Giáo huấn của Chúa Giêsu 37
PHẦN: III CHÚA GIÊSU KITÔ MỞ RA NHỮNG CHÂN LÝ NỀN TẢNG CHO CUỘC SỐNG  
Bài 12: Chỉ có một Thiên Chúa là cội nguồn và cùng đích 41
Bài 13: Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần 43
Bài 14: Thiên Chúa Quan phòng 46
Bài 15: Con người có phẩm giá và nhân vị 48
Bài 16: Con người đã không sống hiếu thảo 50
Bài 17: Chúa Giêsu Kitô nhập thể để cứu chuộc loài người 52
Bài 18: Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống 55
Bài 19: Hội thánh là gia đinh của ThiênChúa 57
Bài 20: Sự hiệp thông trong Hội thánh 60
Bài 21: Đức Maria Mẹ Chúa Giêsu Kitô và Mẹ của Hội thánh 63
Bài 22: Thiên Chúa thứ tha mọi tội qua Hội thánh 66
Bài 23: Thiên Chúa sẽ cho mọi người sống lại để sống vĩnh cửu 68
PHẦN IV: ĐÓN NHẬN SỰ SỐNG MỚI DO CHÚA GIÊSU KITÔ BAN QUA CÁC BÍ TÍCH (PHỤNG VỤ VÀ BÍ TÍCH)  
Bài 24: Chúa Giêsu Kitô mời gọi mỗi người trở về với cội nguồn bằng niềm tin 73
Bài 25: Chúa Giêsu Kitô ban ân sủng để ta được sống lễ nghĩa trong gia đình Thiên Chúa (Phụng vụ) 75
Bài 26: Chúa Giêsu Kitô ban các Bí tích giúp ta sống hiếu thảo (Bảy Bí tích) 78
Bài 27: Ba Bí tích dẫn vào gia đình Thiên Chúa: Thánh tẩy, Thêm sức, Thánh Thể 81
Bài 28: Bí tích Thánh Thể, Bí tích của lòng hiếu thảo 84
Bài 29: Hai Bí tích phục hồi tình hiếu thảo: Bí tích Sám hối giao hòa và Xức dầu bệnh nhân 87
Bài 30: Hai Bí tích phục vụ cho tinh hiếu thảo: Bí tích Truyền chức Thánh và Bí tích Hôn phối 90
Bài 31: Lễ nghi tiễn đưa vào cuộc sống vĩnh cửu 93
PHẦN IV: CHÚA GIÊSU KITÔ LÀ CON ĐƯỜNG DẪN TỚI LỐI SỐNG MỚI (CÁC ĐIẾU RĂN)  
Bài 32: Sống đúng phẩm giá con người 98
Bài 33: Kiếm tìm hạnh phúc đích thực 100
Bài 34: Sống theo lương tâm 102
Bài 35: Tập luyện các nhân đức 105
Bài 36: Tránh xa tội lỗi 108
Bài 37: Sống trong xã hội và trong Hội thánh 111
Bài 38: Sống theo ba điều răn dạy mến Chúa 114
Bài 39: Sống theo bảy điều răn dạy yêu người 116
PHẦN V: SỐNG NHƯ CHÚA GIÊSU KITÔ CẦU NGUYỆN THẾ NÀO, SỐNG NHƯ VẬY (KINH LẠY CHA)  
Bài 40: Theo mẫu gương Chúa Giêsu Kitô sống và cầu nguyện 122
Bài 41: Chúa Giêsu dạy ta cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha 124
Bài 42: Bảy lời nguyện xin trong kinh lạy cha 127
Bài 43: Kinh Lạy Cha tóm lược toàn bộ Tin mừng 130
Bài 44: Người Kitô hữu cầu nguyện thế nào thì sống như vậy 132
NHỮNG ĐIẾU CẦN NHỚ  
I. Một số kinh nguyện 136
II. Những câu hỏi thưa tóm lược giáo lý 140