Giáo lý dự tòng 1
Phụ đề: Chương trình Giáo lý phổ thông
Tác giả: Ban biên soạn CTGLPT
Ký hiệu tác giả: BAN
DDC: 268.436 - Giáo dục người dự tòng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003464
Nhà xuất bản: Simon & Schuster
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 155
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích