Giáo lý dự tòng
Phụ đề: Kể chuyện Đức Giêsu theo Tông huấn Giáo hội tại Á Châu
Tác giả: Lm. Piô Ngô Phúc Hậu
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 268.436 - Giáo dục người dự tòng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003511
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 162
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003512
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 162
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014856
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 162
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích