Thiên Chúa nguồn sống và hy vọng
Phụ đề: Tài liệu hướng dẫn người dự tòng qui chiếu sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo 1992
Tác giả: Lm. Anphong Nguyễn Công Vinh
Ký hiệu tác giả: NG-V
DDC: 268.436 - Giáo dục người dự tòng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000335
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 19
Số trang: 124
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nội dung
Lời mở đầu
Trao đổi với bạn
THIÊN CHÚA NGUỒN SỐNG VÀ HY VỌNG
Bài 01. Ý nghĩa cuộc sống
Bài 02. Niềm khát vọng hạnh phúc
Bài 03. Thiên Chúa Đấng ban hạnh phúc
Bài 04. Thiên Chúa
Bài 05. Làm sao đạt được hạnh phúc
Bài 06. Chương trình cứu độ của Thiên Chúa
CHÚA GIÊSU, CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC
Bài 07. Đức Giêsu Kitô là ai?
Bài 08. Đức Giêsu là Đấng Kitô và là Con Thiên Chúa
Bài 09. Cái chết của Đức Giêsu
Bài 10. Chúa Giêsu sống lại
GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC GIÊSU
Bài 11. Đức Kitô thi hành sứ vụ
Đức Giêsu dạy những gì?
Bài 12. Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần
Bài 13. Mọi người là anh em với nhau
Bài 14. Chúa Thánh Thần: Tình yêu và nguồn trợ lực củaThiên Chúa
CHÚA GIÊSU DẠY CÁCH SỐNG ĐỂ ĐẠT TỚi HẠNH PHÚC
Sống tình nghĩa vói Thiên Chúa như cha con
Bài 15. Thờ phượng và kính mến Thiên Chúa
Bài 16. Tôn kính Danh Thánh Thiên Chúa
Bài 17. Thánh hóa ngày Chúa Nhật
Sống tốt, huynh đệ vói mọi người
Bài 18. Sống tốt, hiếu kính cha mẹ
Bài 19. Tôn trọng sự sống thể xác và tinh thần
Bài 20. Bảo vệ thể xác, tâm hồn trong sáng
Bài 21. Tôn trọng quyền sở hữu
Bài 22. Tôn trọng sự thật và danh dự
Bài 23. Lời mòi gọi tiến lên
CHÚA BAN PHƯƠNG THẾ GIÚP TA
Bài 24. Bảy bí tích
Bài 25. Bí tích Rửa Tội
Bài 26. Bi tích Thêm Sức
Bài 27. Bí tích Thánh Thể
Bài 28. Thánh Lễ
Bài 29. Bí tích Hòa Giải
Bài 30. Bí tích Xức Dầu bệnh nhân
Bài 31. Bí tích Truyền Chức Thánh
Bài 32. Bí tích Hôn Phối
Bài 33. Liên kết với Thiên Chúa bằng cầu nguyện
Bài 34. Hội Thánh đồng hành với ta
Bài 35. Hiệp thông với Hội Thánh
NGƯỜI KITO HỮU SỐNG ĐIỀU MÌNH TIN
Bài 36. Người tin Chúa sống thế nào?
Bài 37. Sống theo qui tắc của lương tâm
Bài 38. Ơn phục sinh và đời sống vĩnh cửu
BÀI PHỤ THÊM
Bài 39. Một số danh từ và kiểu nói trong giáo lý
Bài 40. Niềm tin và dân tộc
Bài 41. Hướng dẫn bí tích Hòa Giải
Bài 42. Kinh Thánh: Sách ghi Lời Chúa
Bài 43. Sự xác thực của Kinh Thánh 
Chữ viết tắt