Niềm tin trong cuộc sống
Tác giả: Ban Nghiên Huấn Tổng Giáo Phận Hà Nội
Ký hiệu tác giả: BAN
DDC: 268.436 - Giáo dục người dự tòng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013339
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 342
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG MỘT: NIỀM TIN TRONG CUỘC SỐNG  
1. Niềm Tin là gì 16
1.1. Niềm Tin là trạng thái tâm thức nhìn nhận một điều gì hay một thực thể nào đó là có thực 16
1.2. Niềm Tin khác mê tín 17
1.3. Niềm Tin là gì 18
2. Niềm Tin đến từ đâu? 19
2.1. Những Niềm Tin tiêu cực 19
2.2. Những nơi phát xuất Niềm Tin 20
2.2.1. Niềm Tin xuất phát từ môi trường xung quanh bạn 20
2.2.2. Niềm tin xuất phát từ một sự kiện đặc biệt xảy ra trong cuộc sống 20
2.2.3. Tri thức giúp nuôi dưỡng niềm tin 21
2.2.4. Niềm Tin cũng được xuất phát từ những thành quả trong quá khứ 21
2.2.5. Niềm Tin cũng được xuất phát từ những gì bạn cho là đúng 21
3. Vòng lặp thành công và vòng xoáy thất bại 21
3.1. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn có những niềm tin tích cực 21
3.2. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn có những niềm tin tiêu cực 23
4. Niềm Tin gây hứng khởi cũng như làm nản lòng thối chí 25
4.1. Một hòn đá lù lù bên đường như con cọp đang rình mồi 25
4.2. Vần được một khẩu đại pháo lên núi cao 25
4.3. Đồng tiền sấp ngửa 26
5. Niềm Tin cũng có thể đưa đến cái chết 26
5.1. Cho nước rớt xuống chậu 26
5.2. Nạn nhắn là ông già gác dan trông coi trường 28
6. Niềm Tin giết chết sự nghiệp của bạn 29
6.1. Niềm Tin một: hoàn hảo = thành công 29
6.2. Niềm Tin hai: số mệnh đã được định sẵn hết rồi! 29
6.3. Niềm Tin ba: tôi “luôn luôn” hoặc “Không bao giờ” làm việc đó! 30
6.4. Niềm Tin bốn: tôi là những gì mà người khác nghĩ 30
6.5. Niềm Tin năm: quá khứ của tôi = tương lai của tôi 30
7. Niềm Tin giúp tiến lên phía trước 30
7.1. Niềm Tin một: mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân 30
7.2. Niềm Tin hai: mọi biến cố, cho dù tồi tệ đến đâu, sẽ chấm dứt 32
7.3. Niềm Tin ba: cái gì không giết được tôi sẽ làm tôi mạnh mẽ hơn 33
7.4. Niềm Tin bốn: thành công chỉ đến sau thời khắc khó khăn nhất 33
8. Niềm Tin làm nên một điều kỳ diệu 34
8.1. Nỗi đau cuộc đời 34
8.2. Tình yêu như cổ tích 36
8.3. Đơm hoa kết trái 38
CHƯƠNG HAI: SỨC MẠNH CỦA NIỀM TIN  
1. Sức mạnh của Niềm Tin 39
1.1. Sức mạnh của Niềm Tin 39
1.1.1. Một Niềm Tin hạn chế là trở ngại rất lớn của bạn trong công việc 39
1.1.2. Niềm Tin giúp bạn mở cánh cửa đến với tinh hoa 40
1.1.3. Niềm Tin sẽ giúp bạn kiên trì theo đuổi ước mơ - lý tưởng của mình 40
1.1.4. Niềm Tin giống như “hệ điều hành” cho não bộ của bạn 40
1.1.5. Niềm Tin mạnh mẽ thúc đẩy bạn hành động và quyết định việc bạn sẽ tận dụng được bao nhiêu phần trăm tiềm năng của mình 41
1.2. Những câu chuyện giúp bạn có Niềm Tin vào cuộc sống 41
1.2.1. Người đàn ông bắt đầu sự nghiệp kinh doanh ở tuổi 53 41
1.2.2. Cô gái cứu sáu người nhờ những mảnh giấy dán trên cầu 42
1.2.3. Nàng người mẫu đen nhất thế giới: trân trọng sự khác biệt 43
1.2.4. Cô bé cụt hai chân thành người mẫu cho hãng thời trang nổi tiếng 43
1.2.5. Chú mèo đường phố và câu chuyện trao yêu thương 44
1.3. Niềm Tin có sức mạnh phi thường 45
1.3.1. Niềm Tin có sức mạnh phi thường 45
1.3.2. Chạy một dặm trong vòng bốn phút 46
1.4. Sức Mạnh của Niềm Tin 47
2. Bạn không chỉ là những “Nhãn Dán” 48
2.1. Bạn đừng để mình bị “dán nhãn” 48
2.2. Tôi đã bị dán nhãn ‘dốt toán” như thế nào 49
3. Niềm Tin Mạnh Mẽ 51
3.1. Để thay đổi cuộc sống, tôi phải thay đổi 51
3.2. Không có thất bại, chỉ có kinh nghiệm 51
3.3. Nếu mọi người làm được, tôi cũng có thể làm được 52
3.4. Học là chơi 52
3.5. Thay đổi đến từ trong bạn 53
4. Trang bị những Niềm Tin hữu ích 54
4.1. Bước Một 55
4.2. Bước Hai 55
4.3. Bước Ba 56
4.4. Bước Bốn 56
5. Mất Niềm Tin là mất cả cuộc đời 57
5.1. Lớp học của Phila  
5.2. Mất Niềm Tin là mất cả cuộc đời 59
6. Niềm Tin quả là tối cần thiết cho đời sống cá nhân, đời sống xã hội và cho cả đời sống nhân loại 60
6.1. Niềm Tin cần thiết cho cá nhân và xã hội 60
6.2. Niềm Tin quả là rất quan trọng và rất cần thiết đối với mọi người, mọi thời 61
6.3. Xã hội cần phải tạo điều kiện cho những Niềm Tin to lớn 62
CHƯƠNG BA: NIỀM TIN DÂN GIAN: TIN VÀO "ÔNG TRỜI"  
1. Niềm Tin ông Trời 64
2. Ý niệm Ông Trời nơi người Việt 65
2.1. Ý nghĩa của “TRỜI” 65
2.1.1. Vật lý 65
2.1.2. Theo nghĩa tâm lý 66
2.1.3. Trời theo nghĩa khách quan 66
2.2. Ý niệm ông Trời nơi người Việt  66
3. Ông Trời - Đấng Cao Cả Quyền Năng 67
3.1. Trời tạo dựng muôn vật 68
3.2. Trời Dưỡng 68
3.3. Trời Sinh Trời Dưỡng 70
4. Ông Trời luôn thương yêu con người 71
4.1. Ông Trời là nguồn lực yêu thương 71
4.1.1. Ý niệm về tình yêu thương bao hàm ý niệm về sự sinh thành, che chở 72
4.1.2. Ông Trời là nguyên nhân tác thành vạn vật 72
4.2. Ông Trời luôn thương yêu con người với sự tích con trâu 75
4.3. Ông Trời luôn thương yêu con người với sự tích Hằng Nga 75
5. Ông Trời là Đấng thưởng phạt công minh 77
5.1. Ông Trời - Đấng Công Minh 77
5.2. Ông Trời luôn công minh trong việc thưởng phạt 78
5.3. Niềm Tin vào sự luận phạt của Trời đã gây ảnh hưởng rất sâu vào đời sống con người Việt Nam từ xa xưa 80
5.3.1. Câu chuyện Thủ Huồn 80
5.3.2. Bây giờ, với trình độ khoa học hiện tại, chúng ta có thể nghĩ gì về chuyện Thủ Huồn 83
6. Ông Trời là nguồn sáng 83
7. Ông Trời là nguồn lực bất diệt 86
7.1. “Trời làm,” “Trời lấy,” “Trời ở” 86
7.2. Thiên Chí - Nguồn Lực của Trời 86
7.3. “Đất luôn” là đất liền, tức là cái gì bền bỉ, vững chắc 87
8. Nghi thức Thờ Trời 88
8.1. Thờ Trời với các tôn giáo nơi người Việt 88
8.1.1. Khổng Giáo 89
8.1.2. Phật Giáo 90
8.1.3. Thiên Chúa Giáo 90
8.1.4. Nhận định về ý niệm ông Trời nơi người Việt 91
8.2. Nghi thức Thờ Trời 91
8.2.1. Bàn Ông Thiên 92
8.2.2. Đàn Nam Giao 94
Khảo Cổ Di Tích Đàn Nam Giao 94
Tế Nam Giao 96
8.3. Thờ Trời trong các Lễ cổ truyền 101
CHƯƠNG BỐN: MỘT SỐ ĐIỂM TƯƠNG ĐỔNG VÀ DỊ BIỆT GIỮA NIỀM TIN CÔNG GIÁO VÀ CÁC TÔN GIÁO KHÁC  
1. Niềm Tin dân gian 102
1.1. Tin Ông Trời: Đức Chúa Trời 102
1.2. Tin Hồn bất tử 103
1.3. Ba điều bất hiếu 104
1.4. Trời không dung tha kẻ gian 105
2. Nho Giáo và Công Giáo 106
3. Lão Giáo và Công Giáo 107
4. Ấn Giáo và Công Giáo 109
4.1. Thực Tại Siêu Việt Brahman 109
4.2. Ấn Giáo tin Brahman có Ba Ngôi 109
4.3. Hành vi thiện hảo trọn vẹn 110
5. Phật Giáo và Công Giáo 111
5.1. Những điểm tương đồng 111
5.1.1. Đời là bể khổ 111
5.1.2. Bát Chánh Đạo 111
5.1.3. Bát Chánh Đạo của Phật Giáo và Chính Đạo của Công Giáo 112
5.1.4. Chân Như là một Thực Tại Không Xác Định 113
5.1.5. Chân Như có hai đặc tính 114
5.1.6. Niềm tin trên của Phật Giáo Đại Thừa có lẽ cũng chẳng xa gì với niềm tin Công Giáo về thực trạng linh hồn con người trong trần gian 115
5.2. Những điều dị biệt 116
CHƯƠNG NĂM: TỪ KHỔNG TỬ - ĐỨC PHẬT ĐẾN ĐỨC GIÊSU  
1. Paul K. T. Sih: Từ Khổng Tử đến Đức Giêsu 118
1.1. Sự tin tưởng vào Chúa nơi một máy bay đang gặp sự cố nghiêm trọng 118
1.2. Thời thơ ấu ở Trung Hoa 121
1.3. Ở trường của Khổng Tử 123
1.4. Gặp gỡ Thánh Kinh 124
1.5. Nhà cách mạng rồi tín đồ Tin Lành 126
1.6. Gặp gỡ đạo Công Giáo 128
1.7. Lò luyện nỗi đau 130
1.8. Nhà ngoại giao ở Rôma 132
1.9. Tiến sĩ John Wu 133
1.10. Khám phá phụng tự Công Giáo 135
1.11. Giờ của Chúa 137
1.12. Chứng nhân của Đức Kitô 139
2. Leonard Foujlta: Từ Phật Giáo đến Công Giáo 140
2.1. Leonard Foujita sinh năm 1886, rửa tội năm 1959 140
2.2. Một người con trong gia đình 141
2.3. Những cuộc tiếp xúc đầu tiên với Phương Tây 142
2.4. Bình minh của sự vinh quang 144
2.5. Người mang phong cách Paris nhất trong số những người Nhật 145
2.6. Sự dày vò của Thiên Chúa 147
2.7. Thiên tài Kitô Giáo 148
2.8. Những tác phẩm đầu tay về nghệ thuật Kitô Giáo 150
2.9. Sự thiên khải của một tâm hồn đơn sơ 151
2.10. Một “Phép Rửa Tội vĩ đại” 153
2.11. Một nghi lễ thánh 154
2.12. Con người mới 155
2.13. Đức Trinh Nữ thành Reims 156
2.13. Nhà nguyện của Fougita 158
2.14. Một đức tin sống động 160
CHƯƠNG SÁU: NIỀM TIN VÀ KHOA HỌC  
1. Niềm Tin trong khoa học thực nghiệm 162
1.1. Đặt vấn đề có Niềm Tin trong khoa học thực nghiệm không 162
1.2. Khoa học thực nghiệm có cần đến Niềm Tin hay không 165
1.3. Vấn đề cốt lõi của Niềm Tin là Niềm Tin vào định luật 167
1.4. Định luật do đâu mà có, nếu không phải do đệ nhất nguyên nhân mà đại chúng quen gọi là Thượng Đế hay Đấng Tạo Hóa 169
1.5. Nói như chiêm tinh gia Babu của Ắn Độ, không có nghĩa là tất cả các khoa học gia Âu Châu đều ngạo mạn, vô tín 172
1.6. Chứng cứ vũ trụ hiện hữu nói rằng: vũ trụ hiện hữu không thể do ngẫu nhiên 172
1.7. Tương truyền rằng cuối thế kỷ 19, đạo sư Ramakrishna (1836-1886) của Ấn Độ đã từng xác nhận chính ông đã thấy Thượng Đế 174
2. Đức Tin và Lý Trí 174
2.1. Tin là một con đường khám phá chân lý 175
2.2. Lý trí đứng trước những chân lý Đức Tin 176
2.3. Những lý do để tin 177
2.4. Tin và hiểu 178
3. Các Kitô hữu phải trải qua nhiều thử thách để tiến tới một Đức Tin trưởng thành 180
3.1. Các chặng đường của Đức Tin 180
3.2. Thật ra có nhiều cách thức để trình bày bản chất đức tin 181
3.3. Trước khi nói đến “tin cái gì”, cần nhấn mạnh đến “tin ai” 182
3.4. Có ai thực sự là người “không tin” hay không? 182
3.5. Khi bàn về đức tin, Kinh Thánh không nói với người vô thần, nhưng là nói với những người đã có tín ngưỡng, nói với Dân Chúa 183
3.6. Nhiều lúc người tín hữu phải trải qua nhiều thử thách nhằm thanh luyện đức tin, để cho nó được trưởng thành cứng cáp 184
4. Niềm Tin và Khoa Học 185
5. Niềm Tin và Thần Học 186
CHƯƠNG BẢY: NIỀM TIN ĐẾN TỪ TRÁI BOM NGUYÊN TỬ  
1. Người hùng của R.A.F: Leonard Cheschire 188
1.1. Từ thập giá của Victoria đến thập giá Đức Kitô 188
1.2. Người phi công máy bay ném bom cừ khôi nhất của R.A.R 190
1.3. Địa ngục của Nagasaki 194
1.4. Hãy đi bình an 195
1.5. Người Samaritanô nhân hậu 197
1.6. Nhà Le Cour 200
1.7. Nhà Sainte-Thérèse 202
1.8. Ngôi nhà ở Sainte-Croix 203
1.9. Tông đồ trên giường bệnh 204
1.10. Khăn liệm thành Turin 206
1.11. Dịch vụ hàng không Lộ Đức 207
1.12. Người trở lại đạo nổi tiếng nhất của Vương Quốc Anh 207
1.13. Một lô những kế hoạch 208
2. Takashi Nagai (1908-1951) 209
2.1. Những quả chuông ở Nagasaki 209
2.2. Tín đồ của chủ nghĩa duy vật 210
2.3. Ánh mắt của người mẹ 211
2.4. Tiếp xúc với những Kitô hữu sốt sáng 212
2.5. Quyển sách giáo lý bỏ túi 214
2.6. Nạn nhân của tia X quang 215
2.7. Bom nguyên tử nổ 217
2.8. Tổ ấm bị phá hủy 219
2.9. Tái thiết 221
2.10. Phục vụ cho đến chết 223
2.11. Những vinh dự sau cùng 227
2.12. Những giờ phút sau cùng 228
CHƯƠNGTÁM: THƯỢNG ĐẾ DƯỚI NHÃN QUAN TRIẾT HỌC  
1. Dẫn Nhập 230
1.1. Con người ngày nay còn đặt vấn đề Thượng Đế nữa chăng? 230
1.2. Lịch sử tư tưởng thế kỷ XX đặt chúng ta đối diện với một sự kiện đáng chú ý: đó là sự phục hưng suy tư triết học mạnh mẽ khắp Châu Âu 231
1.3. vấn đề Thượng Đế được các triết gia kiếm tìm, suy tư xuyên suốt lịch sử nhân loại 232
2. Vấn đề Thượng Đế trong dòng lịch sử 232
2.1. Thượng Đế Trong Triết Học Hy Lạp  233
2.1.1. Thượng Đế Theo Cái Nhìn Của Platon 233
2.1.2. Thượng Đế Dưới Cái Nhìn của Aristote 234
2.2. Thượng Đế Dưới Cái Nhìn Của Triết Học Cận Đại 237
2.2.1. Thiên Chúa của Descartes 237
2.2.2. Thiên Chúa của Kant 237
2.3. Thượng Đế Dưới Cái Nhìn Của Triết Học Hiện Đại 240
3. Những nẻo đường dẫn đến Thượng Đế 240
3.1. Với những con người say mê lý tưởng khi nhận ra tính bất toàn của bản thân và của vũ trụ, họ lao về phía trước, hướng về thế giới chân thiện mỹ tụyệt đối hiện hữu độc lập, khác biệt với thế giới khả giác này 240
3.2. Thay vì lao về phía trước, người ta quay ngược lại và chấp nhận cái chân thiện mỹ tương đối, bật toàn hiện diện trong chính sự vật tiếp đến là đặt tạo vật bất toàn thành vấn đề 241
3.3. Nẻo thứ ba là hướng đi của một số triết gia hiện đại: họ khởi đi từ chính con người 242
3.3.1. Siêu Việt Tính với Jaspers 242
3.3.2. Khám phá hữu thể với Grabriel Marcel 242
4. Thượng Đế là câu trả lời cho mọi nghi vấn, thắc mắc, ưu sầu của nhân loại 243
5. Khát vọng Thiên Chúa nơi con người 245
5.1. Sống ở đời, mỗi người đều mang trong mình những niềm khao khát đi tìm Thượng Đế 245
5.2. Khát mong Chúa không giống như một nhu cầu ăn uống, nhưng là để tồn tại, để sống trên đời 246
5.3. Nỗi khát khao Thiên Chúa đã được khắc ghi trong lòng con người 247
5.4. Chỉ có Chúa mới lấp đầy khát vọng thâm sâu của con người 247
5.5. Thiên Chúa mà chúng ta khát vọng và kiếm tìm không phải một ý niệm mơ hồ 248
5.6. Mặc dù khao khát và luôn đi kiếm tìm Chúa, nhưng ở đời này, chúng ta chỉ thấy Ngài lờ mờ như trong gương 248
5.7. Hướng về Chúa, khao khát gặp gỡ Ngài, đó là lý tưởng của người Kitô hữu và là cốt lõi của đời sống Đức Tin 249
CHƯƠNG CHÍN: NIỀM TIN TÔN GIÁO  
1. Những đặc điểm của Niềm Tin Tôn Giáo 250
1.1. Niềm Tin Tôn Giáo là gì? 250
1.2. Đặc điểm của niềm tin tôn giáo 251
2. “Niềm Tin”, “Hy Vọng” và “Ảo Tưởng” 252
2.1. Sự khác nhau giữa “Niềm Tin”, “Hy Vọng” và “Ảo Tưởng” 252
2.1.1. Niềm Tin 252
2.1.2. Hy Vọng  253
2.1.3. Ảo Tưởng 253
2.2. Những ảo tưởng phổ biến dễ bị nhầm lẫn với niềm tin và hy vọng: 253
2.2.1. Niềm Tin có tiền là có tất cả 253
2.2.2. Niềm Tin ngoại hình đẹp sẽ luôn hạnh phúc và thành công 254
2.2.3. Niềm Tin có quyền lực và các mối quan hệ xã hội sẽ luôn giàu có, thành đạt 255
2.2.4. Niềm Tin các thế lực siêu nhiên có thể phù hộ vô điều kiện 255
2.2.5. Không thể gây áp lực để áp dụng chung một niềm tin trên quan điểm chính trị, tôn giáo, nghệ thuật lên toàn thể xã hội 256
3. Niềm Tin và Định Kiến 256
3.1. Định kiến là sự bảo thủ, tư duy lối mòn 256
3.2. Định kiến cũng là một trong những căn nguyên tạo ra sự bất công 257
3.3. Định kiến quyết rằng một người đã xấu xathì vết nhơ sẽ theo họ ngàn đời 257
3.4. Niềm Tin là nguồn sức mạnh vô giá giúp ta vượt qua phần Con, đến gần hơn với phần Người 258
4. Niềm Tin Kitô Giáo 259
4.1. Niềm Tin (la coníiance - contidence) 259
4.2. Đức Tin (La Foi - Belef) 260
4.3. Đức Tin Kitô Giáo 260
4.3.1. Tin vào một mình Thiên Chúa 260
4.3.2. Tin vào Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa 260
4.3.3. Tin vào Chúa Thánh Thần 261
5. Lợi ích của Niềm Tin Tôn Giáo 261
5.1. Suốt 30 năm qua, khoa học chứng minh rằng niềm tin tôn giáo có lợi ích về y học, xã hội và tâm lý 261
5.2. Niềm Tin không chỉ chữa lành cơ thể mà còn cứu chữa tinh thần 263
5.3. Những người có niềm tin tôn giáo ít bị tổn hại tâm lý vì thất nghiệp những người không có niềm tin tôn giáo 263
5.4. Vậy tại sao tôn giáo tác dụng minh nhiên như vậy? 264
5.5. Cây Tre Xanh 265
CHƯƠNG MƯỜI: HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN  
I. TỒ PHỤ ABRAHAM  
Niềm Tin của tổ phụ Abraham 267
1. Kế hoạch đầu tiên của Abraham 268
1.1. Sự xung đột giữa đức tin và thực tại 268
1.2. Cách thức Abraham nghĩ ra để bảo đảm tương lai của ông 268
1.3. Chúa can thiệp vào cuộc đời của Abraham 269
1.4. Chọn lựa của Abraham 270
2. Kế hoạch thứ hai của Abraham 270
2.1. Vấn đề của Sarah 270
2.2. Cách thức Sarah chấp nhận để bảo đảm tương lai của dân tộc 271
2.3. Chúa lại can thiệp vào cuộc đời của Abraham 271
2.4. Chọn lựa của Abraham 272
3. Kế hoạch thứ ba của Abraham 273
3.1. Tiếng cười của Sarah 273
3.2. Chúa can thiệp vào cuộc đời của Abraham và Sarah 274
3.3. Chọn lựa của Abraham tạo ra tương lai 274
4. Sự thử thách bằng lửa cho kế hoạch cuối cùng 275
4.1. Hiến tế Isaac 275
4.2. Sức mạnh của Chúa chiến thắng sự chết 275
4.3. Sự phục tùng của Abraham 276
4.4. Isaac trong tất cả chúng ta 277
II. CÁC MÔN ĐỆ 278
1. Niềm Tin của các môn đệ 278
1.1. Sau khi chứng kiến phép lạ “Mẻ Lưới Đầy Cá” bốn môn đệ đầu tiên mới đi theo Chúa Giêsu 278
1.2. Các môn đệ đã có lòng tin, nhưng chưa có đức tin thật sự 279
1.3. “Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi?” 281
1.4. Đức tin của ông Phêrô cũng như của các môn đệ khác vẫn còn nhiều bất toàn 282
1.5. Các môn đệ chưa đủ lòng tin cho nên không thể trừ quỷ được 283
1.6. “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con” 285
2. Tin là đón nhận lời của Chúa Giêsu và tin tưởng vào Người 285
2.1. Có lúc “tin” được hiểu như là sự tin tưởng vào Đức Giêsu 285
2.2. Có lúc “tin” được hiểu là đón nhận lời giảng của Đức Giêsu 286
3. Tin là trao phó bản thân cho Đức Giêsu 287
III. ĐỨC TIN CỦA MẸ MARIA 288
1. Biến cố Truyền Tin 288
1.1. Em thật có phúc vì đã tin 288
1.2. Thân mẫu Chúa Cứu Thế 290
2. Đức Maria không những chỉ bày tỏ đức tin vào buổi Truyền Tin của sứ thần mà còn qua nhiều biến cố khác nữa  291
3. Đức Maria như mẫu gương đức tin 294
CHƯƠNG MƯỜI MỘT: NHỮNG THĂNG TRẦM CỦA ĐỨC TIN  
1. Đức Tin trưởng thành 296
2. Những chặng đường tiến triển Đức Tin dựa trên tâm lý học của Francisco Jalics 297
2.1. Đức Tin Ấu Nhi 298
2.2. Đức Tin Thanh Niên 299
2.3. Đức Tin Tráng Niên 300
2.4. Đức Tin Chín Chắn 300
3. Thanh Luyện Đức Tin qua Đêm Tối 301
3.1. Cuộc thử thách đức tin của thánh Têrêsa Lisieux 303
3.2. Một cảm nghiệm tương tự cũng gặp thấy nơi chân phúcTêrêsa Calcutta 306
3.3. Kinh nghiệm thiếu vắng Thiên Chúa của con người thời đại 307
4. Phân biệt Đức Tin và Niềm Tin 308
4.1. Tin là một thực thể phức tạp 308
4.2. Chúng ta đã phân biệt “đức tin” với “lòng tin, niềm tin, tín ngưỡng” nhằm nêu bật rằng “đức tin” là một ơn siêu nhiên do Chúa ban 309
5. Đức Tin là ngọn đèn dẫn bước chúng ta trong cuộc sống 311
5.1. Đức Tin và Gia Đình 312
5.1.1. Tình yêu hôn nhân như dấu chỉ và sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa 312
5.1.2. Trong gia đình trẻ em học biết tín thác vào tình yêu của cha mẹ 313
5.2. Đức Tin và đời sống xã hội 313
5.2.1. Lịch sử của Đức Tin cũng là lịch sử của tình huynh đệ 313
5.2.2. Khi Đức Tin suy giảm, nền tảng của xã hội cũng có nguy cơ trở nên yếu kém 315
5.3. Đức Tin là ngọn đèn dẫn bước chúng ta trong đêm tối 317
5.3.1. Đau khổ trở thành một hành vi của tình yêu dâng lên Thiên Chúa Tình Yêu 317
5.3.2. Đức Tin là ngọn đèn dẫn bước chúng ta trong đêm tối 318
5.3.3. Đức Tin liên kết với Đức Cậy và Đức Mến 319
6. Lời cầu nguyện xin ơn Đức Tin của Đức Thánh Cha Phaolô VI 319