Ta là ánh sáng trần gian
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 268.436 - Giáo dục người dự tòng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009275
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 119
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu 5
1. Trên đường tìm kiếm 7
2. Tôn giáo có cần không ?  9
3. Tại sao bạn chọn Kitô giáo ? 10
4. Tôn giáo và khoa học 12
5. Thiên Chúa nói cùng ta 14
6. Thiên Chúa tỏ mình qua Thánh Kinh 17
7. Thiên Chúa muốn đưa ta tới hạnh phúc 21
8. Thiên Chúa chuẩn bị ơn cứu rỗi 24
9. Đợi chờ Đấng Cứu Thế 28
10. Giêsu, Đấng Cứu Thế 30
11. Đức Giêsu là Con Thiên Chúa 35
12. Tin Mừng của Đức Giêsu 38
13. Để nên giống Cha trên ười 41
14. Gương mẫu của những người con 45
15. Thập giá nguồn cứu độ 47
16. Đức Giêsu phục sinh đưa ta vào đời sống mới 49
17. Hãy nhận lấy Thánh Thần 52
18. Cha, Con và Thánh Thần 55
19. Đức Giêsu sống trong Giáo hội 57
20. Giáo hội truyền giảng Tin Mừng   60
21. Giáo hội cử hành phụng vụ 61
22. Giáo hội cử hành nhiệm tích 63
23. Ta trở nên Con Thiên Chúa nhờ Thánh tẩy 65
24. Thánh Thần làm ta lớn lên 67
25. Đức Giêsu dâng mình trong Thánh Thể 69
26. Đức Giêsu ban mình trong Thánh Thể 71
27. Sám hối 74
28. Thiên Chúa tha tội 76
29. Hôn nhân Kitô giáo 78
30. Chức thánh và đời tu 80
31. Xức dầu bệnh nhân 82
32. Tin  82
33. Cậy 85
34. Mến 88
35. Cầu nguyện 90
36. Hãy giữ luật ta 93
37. Bổn phận tôn giáo 95
38. Bổn phận xã hội 98
39. Thân xác và sự sống 101
40. Của cải và danh dự 103
41. Phúc cho ai thương người 105
42. Phúc cho những tâm hồn trong sạch 107
43. Vào cõi sống 109
44. Trong vinh quang nước trời 112
Lời kết  114
Phụ lục : Bản xét mình 115