Hãy là chính mình
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
Dịch giả: Trần Quốc Khôi, Trần Thời
DDC: 370.114 - Giáo dục luân lý, đạo đức, nhân cách
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014425
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 113
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích