Những bài học cuối cùng
Nguyên tác: Tuesdays with Morrie
Tác giả: Mitch Albom
Ký hiệu tác giả: AL-M
Dịch giả: Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS
DDC: 155.230 6 - Chuyện về giáo dục nhân cách
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010182
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 168
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010187
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 168
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Học sinh 9
Giảng khoá 12
Học trò 20
Phóng sự truyền hình 24
Hội ngộ 30
Phòng lớp 35
Vào khoa 42
Thứ ba đầu tiên chúng tôi nói về thế giới 49
Thứ ba thứ hai chúng tôi nói về nỗi xót xa cho chính mình 55
Thứ ba thứ ba chúng tôi nói về những nỗi hối tiếc 61
Phỏng sự truyền hình. Phần hai 67
Giáo sư 70
Thứ ba thứ tư chúng tôi nói về sự chết 76
Thứ ba thứ năm chúng tôi nói về gia đình 83
Thứ ba thứ sáu chúng tôi nói về các cảm xúc 90
Giáo sư, Phần hai 97
Thứ ba thứ bảy chúng tôi nói về nỗi sợ gia 103
Thứ ba thứ tám chúng tôi nói về tiền bạc 109
Thứ ba thứ tám chúng tôi nói về tiền bạc 115
Thứ ba thứ mười chúng tôi nói về hôn nhân 125
Thứ ba thứ mười một chúng tôi nói về nền văn hoá 133
Phóng sự truyền hình, Phần ba  
Thứ ba thứ mười hai chúng tôi nói về sự tha thứ 143
Thứ ba thứ mười ba chúng tôi nói về một ngày đẹp nhất 149
Thứ ba thứ mười bốn chúng tôi nói lời từ biệt và tốt nghiệp 157
Lời bạt