Nhị thập tứ hiếu toàn tập
Phụ đề: Gương hiếu thảo
Tác giả: Kim Khánh
Ký hiệu tác giả: KI-K
DDC: 155.230 6 - Chuyện về giáo dục nhân cách
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001047
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 19
Số trang: 180
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004790
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 19
Số trang: 180
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích