Điểm đến của cuộc đời
Phụ đề: Đồng hành với người cận tử và những bài học cho cuộc sống
Tác giả: Đặng Hoàng Giang
Ký hiệu tác giả: DA-G
DDC: 155.230 6 - Chuyện về giáo dục nhân cách
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009482
Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 232
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009536
Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 232
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tác giả 9
Mở đầu 11
Hà và Nam 35
Liên 91
Vân 151
Kết thúc 217
Lời cảm ơn 231