Cái cười của thánh nhân
Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
Ký hiệu tác giả: NG-C
DDC: 155.230 6 - Chuyện về giáo dục nhân cách
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002382
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 293
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 9
Phần thứ I. Trào lộng U-mặc 17
Phần thứ II. Văn U-mặc 59
I. Nước thu 63
II. Mù rờ voi 71
III. Chim biển 73
IV. Anh mù tự phụ 75
V. Khai khiếu 78
VI. Mộng hồ điệp 82
VII. Ném đá 83
VIII. Rửa tai 85
IX. Dùng chó bắt chuột 87
X. Bị cọp rượt 89
XI. Thổi sáo 91
XII. Sướng 92
XIII. Khóc người xưa 97
XIV. Suối trường sinh 105
XV. Túy Ngâm tiên sinh 112
XVI. Đức uống rượu 117
XVII. Ngũ Liễu tiên sinh 119
XVIII. Đánh cá với như lai 121
XIX. Cầu nước trường sinh 126
XX. Mã tuấn 135
XXI. Coi bói 144
XXII. Đông lăng 146
XXIII. Hai con chó con 148
XXIV. Áo mới đức hoang thượng 151
XXV. A Lưu 157
XXVI. Cầu cho bạo chúa sôngs lâu 160
XXVII. Hai cái chăn 162
XXVIII. Học nghề ăn trộm 165
XXIX. Quê thầy 169
XXX. Bệnh quên 172
XXXI. Bệnh mê 174
XXXII. Thịt cừu non 180
XXXIII. Đôi dép da 182
XXXIV. Hũ vàng 185
XXXV. Cưới vợ 188
XXXVI. Khổng tử và các đệ tử 190
XXXVII. Ham sống 192
XXXVIII. Về vườn 194
XXXIX. Suối hoa đào 199
XL. Tiền xích bích 202
XLI. Dương xuân Bạch tuyết 206
XLII. Ngập ngừng 209
XLIII. Mê vàng 211
XLIV. Đưa nhau ra tòa 213
XLV. Đồng chí 216
XLVI. Lồng đèn tắt 219
1. Lệ cơ 221
2. Cây đèn núi 222
3. Khinh trọng 224
4. Heo tế 225
5. Không chết vì kẻ không biết mình 225
6. Sửa giày 227
7. Cướp đất 228
8. Nghèo khổ 230
9. Cá vui 231
10. Làm giàu 232
11. Lê đuôi trong bùn 233
12. Người bán thịt dê 235
13. Nhân trung dài 236
14. Chí nhân 237
15. Chiếc bè 239
16. Kiêu căng là gì 240
17. U tịnh đại sư 241
18. Giác và Mộng 243
19. Ngôi tướng quốc 245
20. Lẽ sống chết 246
21. Nuôi gà đá 247
22. Lẽ tất nhiên phải vậy 248
23. Nhất thống san hà 251
24. Vay lúa 252
25. Vượt sông to 252
26. Học bắn cung 254
27. Đi săn 255
28. Giàu sang 256
29. Phap thuật cao cường 257